Juoksupyörä OLX ZOOSUFT. A. â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â × Ååå × îííííí "í" î "í" îååååõõõõéééõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ...

@@A A I I I â â â èñïüüüüüüûûûûûûû òòòþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþùååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

Îñîáåííîñòÿìè äàííîãî êîëåñà ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿþùàÿ ïèòîìöó ïîäõîäèòü ê êîëåñó ñ äâóõ ñòîðîí - Au ìîæåòå ïîñòàâèòü êîëåñî â ëþáîì ìåñòå, õîòü ïîñðåäè êîìíàòû =).

@@

@@Ý ý î ÷ ÷ ò ïòòòññëëëëëëëëëë îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî

Êîëåñî áåçîïàñíî IA òîëüêî AEY æèâîòíîãî, II FI AEY äåòåé - îòñóòñòâèå âðàùàþùèõñÿ ìåòàëëè ÷ åñêèõ äåòàëåé, íèçêèé Aan è äåðåâÿííûå ìàòåðèàëû ñíèæàþò dene òðàâì ê ìèíèìóìó. ËÅÃêääääältäëòò îîîîîîîîîîîîîîîîîÃÃÃÃà îàîãàààààà Áåãîâîå Êîëåñî "× åìïèîí" 800 ii øèðèíà áåãîâîãî ïîëîòíà 276 II äèàìåòð áåãîâîé ïîâåðõíîñòè 800 II äèàìåòð êîëåñà ïîëíûé (N îãðàíè Ö èâàþùèìè îáîäàìè) 900 ii øèðèíà ïîäñòàâêè 207 II âûñîòà ïîäñòàâêè ìàêñèìàëüíàÿ 165 II âûñîòà èçäåëèÿ â Naida 915 II øèðèíà èçäåëèÿ â Naida 900 âñ 5 êã

Lemmikkieläimet ja palvelu on yksi nykyaikaisen liiketoiminnan kannattavimmista markkinarakoista. Koska hänen lemmikkeensä omistajat eivät pahoillani rahaa.

Joten tänään eläimet, eläinten kauneushoitolat eläimille ja erilaisille tuotteille laajimmille alueille, ennennäkemätön aikaisemmin: Vaatteet koirille, kantaa laukkuja kissojen, tunneleiden ja lämmityspyörien hamsterit!

Ja jokainen kaupunkien asunnossa asuvien koiran omistaja ymmärtää, että tämä pyörä hänen lemmikkisi on vain pelastus! Koira tällaisessa pyörässä ja leikkii ja liikkuu. Poistaa stressiä ja vahvistaa terveyttä.

Lemmikkieläinten myymälöissä ei ole tällaisia ​​tavaroita (kuten mielestäni on juuri siksi, että kuljetat niitä Yhdysvalloista tai Kiinasta ei ole kovin kannattava - liian hankala muotoilu).

American valmistaja myy (Gopetusa. OM / tuotteet HP) laitteet 375-1225 dollaria (hinta riippuu pyörän koosta).

Ja jos he ostavat venäjän verkkokaupoissa (Krysota. U / Product_info. HP?

  • tilattaessa 1 500 ₽ - Toimitus Moskovassa ja MO: ssa,
  • tilattaessa jopa 1 500 ₽ - Toimitus maksaa 349 ₽,
  • < Li> Pickup kaupoista - vapaa!
  • Toimitus Venäjällä 349 ₽ tai ilmainen tilauksesta 5 500 ₽ ovelle, venäläinen posti tai liikkeeseen laskeminen (SDEK, Boxberry)

Kuvaus

Käyttävä pyörä - paras nähtävyys pienille lemmikkeille. Tällainen simulaattori kehittää jyrsijöiden liikkuvuutta hyvin, auttaa täyttämään fyysisen tarpeensa liikkeessä ja tekee myös heidän elämästään aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Pyörä on valmistettu kestävästä muovista, on luotettava kiinnitys ja ehdottoman turvallinen lemmikkisi. Tuotteen koko: 150x150x100mm.

Ominaisuudet

Kissat rodusta riippuen on erilainen temperamentti. Jotkut ominaisuus rauhallisuus, hitaus. Nämä ovat passiivisia kiviä, kuten, ja muita, ne ovat haluttomia, he liikkuvat vähän. Täysi päinvastainen on aktiivinen, kuten , jne. Ne ovat erittäin energisiä, on hyvin kehittynyt metsästysvaisto ja tarvitsevat jatkuvaa liikettä. Tällaiset lemmikit auttavat juoksevaa pyörää.

Käynnistä pyörän käyttö

Kissan käynnissä olevan pyörän markkinoilla olevat hinnat vaihtelevat kymmenestä kolmekymmentätuhatta ruplaa. Mutta on täysin mahdollista tehdä se helposti, kun se on viettänyt vähän voimaa ja aikaa ja säästää kunnollista määrää. Simulaattorin tekeminen itsenäisesti voit tehdä sen niin, että se sopii erinomaisesti tiettyyn huoneeseen ja tuli alkuperäiseksi sisustukseksi. Mutta tärkein asia on, että hän piti kissasta, ja tästä sinun on otettava huomioon tiettyjä vaatimuksia.

Mitä sinun tarvitsee tietää käynnissä olevasta pyörästä?

Suurempi pyörän koko, eläin on kätevämpää. On tärkeää valita tällaiset rummun mitat niin, että kissa voi pitää selän luonnollisessa asennossa eikä taivuttaa hänen kaarensa, yrittäen sovittaa suunnitteluun. Pienin on ehkä 80 cm. Mutta on tarpeen keskittyä tiettyihin eläinkokoihin. Suurten rotujen edustajille (, jne.), Juoksun koko on paljon suurempi.

Rummun sisäpinnoite ei sitä liukua kissan tassuihin. Muussa tapauksessa lemmikki voi menettää kiinnostusta simulaattoriin tai jopa pahempaa loukkaantua. Optimaalinen - huopa pinnoite tai lowline-matto. Running-rummun sisäseinämä on valinnainen, mutta siirrettävissä, energiset kissoja suositellaan edelleen. Tämä on vakuutus "lähtöä" aktiivisen liikkeen prosessissa. Lisäksi se auttaa koordinoimaan liikkumisrajaa.

Kuinka tehdä simulaattori itse?

Itsevalmistusvaihtoehdot ovat hyvin paljon, riittää pyyntö hakukoneessa varmistaaksesi sen. Ehdotamme harkitsemaan kahta menetelmää, jotka eroavat monimutkaisuudesta.

Ensimmäinen vaihtoehto

Taivustukset edellyttävät myös tiettyjä taitoja, jotka on sisällytetty laakeri- ja asentamiseen.

Kissan käynnissä oleva pyörä on erinomainen tapa viihdyttää lemmikkisi ja viettää energiansa. Tarjoamme sinulle ostaa pyörät kissoille lemmikkikaupassa Moskovassa. Sen tarkoituksena on varmistaa, että fluffy voi tehdä fyysistä kehitystä, pitää hauskaa, häiritä. Tämä ammus on ehdottomasti pidä Purr. Osoittanut sen kerran, voit saada hedelmiä joka päivä.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.