AllPuppies.Polyphagia (kohotettu ruokahalu) on kehon kunto, jossa koira kokee jatkuvan nälän tunteen. Tällaista ilmiötä kutsutaan myös lisääntyneeksi ruokahaluiksi. Polyphagia voi johtua sekä psykologisista että patologisista syistä.

Syyt

Jotta voitaisiin määrittää polyfabian läsnäolo koiralla, sinun on kiinnitettävä huomiota tämän taudin oireisiin.

Diagnostiikka

VET: n tarkimman diagnoosin asettamiseksi on välttämätöntä tarkastaa eläin, saada verikokeiden tulokset, virtsa. Lääkäri voi lähettää koiran endoskopiaan ja radiografiaan.

Hoito

Âû íààîîîèèèååïïåîîèèòòòòòòòòòòèèè? È? È ???? Èèè? È? È? È ???? Àè ??????????? Âû Óóóóóààààààüàûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûîîîîîììììì ììììì ìììììììì ìììììì ìììì ììììì ìììììì ììììì ììììì ìììììì ììììì ììììì ìììììì ììììì ììììì ììììì ìììììì ìììììì ììììììì ìììììì ììììììì Â ñîáààà èèéééààààñññññàààààñ éàààààààòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Õî ààààà ??

@@

Õîëèñòè Ö åñêèé ïîäõîä â âåòåðèíàðèè îçíà ÷ AAO, Ö OI æèâîòíîå ðàññìàòðèâàåòñÿ EAE åäèíàÿ ñèñòåìà, à ia ðàìêàõ îòäåëüíîãî çàáîëåâàíèÿ eee íàáîðà ñèìïòîìîâ, Ö OI IA çäîðîâüå ìîãóò âëèÿþò ôàêòîðû ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ïèòàíèÿ, ñðåäû îáèòàíèÿ è Käynnistää).

Ai âõõõõõõõõõõõàààäääàààààààà minä å OA o oo ïèòè IEEE îíààääààò ooooooooooooooooooooo <<<<<<<<

ïî ìîåòóòòòòòòòòòòå ììûûûìûûààààààààìûûûûàààààìììûûûûàààààé Üüüüüéééééééééééééééééééééò éààààà òààààààà Â ààææòòòõõüõõõõõõõõõõõõõõõõõõõòòòòòòòòò Èõ ääñññññòòòòòòòò .è.. ..È.

Milloin vanhemmat ovat onnellisia? Se on oikein - kun heidän lapsensa ruddy, terveellinen, syödä ruokahalu ja lisää painoa. Noin sama voidaan sanoa lemmikkieläinten omistajista. Mutta tilaaja Artem K. on hyvin levoton. Luetaan hänen kirjeensä!

Leikkaa artem joitakin lyhenteitä ja kirjallisia muokkauksia: "En tiedä mitä sanoa. Minulla on Jack Russell, puolitoista vuotta. Jonkin aikaa (noin kolme kuukautta) tajusin, että hänellä ei ole kategorisesti ruokaa. Hän syö, syö ja syö. Hän on aina nälkäinen, tarkastelee aina minua vedota. Aluksi olin onnellinen, ajattelin myös, että koiralla on erinomainen ruokahalu. Mutta nyt he alkavat ymmärtää - jotain meni pieleen. Lisäksi hän syö ja ei lisää painoa. Mitä minun pitäisi tehdä? "

Rakas artem, kiitos kirjeen ja luottamuksen tekijän tiimimme. Tietenkin, poissa ollessa tutkittaessa lemmikkisi, on erittäin vaikeaa laittaa tarkka diagnoosi. Siksi ilmaisin vain joitain huomioita.

Olemme lisänneet, että se on suuruusluokkaa raskaana tai hoitotyön narttuja. Luemme kirjaimen uudelleen useita kertoja eikä ymmärtänyt, miten lemmikkisi kuuluu.

Katso, kuvataan edellisessä kappaleessa sinun ja lemmikkisi tilanne. Emme arvimme? Sitten pakko jakaa hälytyksen ja huoli.

Koirasi ei lisää painoa, vaikka se syö paljon. Se voi noutaa suoliston loiset - pyöreät madot tai jotain pahempaa. Sinun täytyy käydä eläinlääkärin klinikalla, siirtää näytteitä ulosteista analyyseihin.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa suostut käyttämään evästeitä.
Salli evästeet