Hyväksy, että ei kovin mukavaaLai on koiran käyttäytymisen luonnollinen ilmentymä, ja sinun on oltava valmis siihen, että pentu kasvaa koiraan, joka haukkuu. Se on epärealistista, jopa epärehellistä, toivoen, että voit oppia koira Älä kuori, mutta sinä, perheesi ja naapurisi ovat onnellisia, jos voit hallita sitä.

Jos liiallinen kuori alkaa häiritä sinua, ja et voi selviytyä siitä, ota yhteyttä eläinlääkäriinne neuvoja varten. Hän suosittelee, mitä seuraavaksi; Saatat joutua kääntämään ammattimaisen kouluttajan tai hoidon aikana.

Jos pentu on SKuliitti: sinun pitäisi ymmärtää, että jos heität pentua joka kerta, kun hän veistää, se on vain huonompi. Hän pitää sitä palkkiona hänen huutoaan ja tekee siitä hänen tapana. Voit vakuuttaa hänelle whine: Sinun ei tarvitse kiinnittää huomiota siihen, ja kun hän lopettaa whining, ylistävät sitä. Joten hän ymmärtää, että itku ei ole tapa ratkaista ongelma.

Mulan: çäòééééòòòò IAI ÷ àòíèêè, ïîìîãèòå ïîæàëóñòà ß óæå íåñêîëüêî EAO çàíèìàþñü Ñðåäíåàçèàòñêèìè IA Ö àðêàìè, N Íåìöàìè ñòîëêíóëàñü âïåðâûå, íåäàâíî IU âçÿëè ùåíêà, AIO èñïîëíèëîñü 2 ian., II II ñîâåðøåííî IA óìååò ëàÿòü, òîëüêî ñêóëèò, ïèùèò, IDE ýòîì äåâî Ö Ea Ïî åååààààààààààààÒÿàòòòòòîîîîîîîîîîîüüüüüüüüüüüüîîüüüüüüüüüüüüüüüüüî?? i? îîîîîîîî Ï ï ï ï ï ÷ ÷ ññö àñ àè àè Ó üàààààààààààààààÿÿààààààÿ <<<

@@

Êâèíà: IIy äåâî ÷ EA æèëà â êâàðòèðå, è ÿ áûëà ïðîñòî ñ ÷ àñòëèâà, ÷ OI Ila IIe Ö àëèâàÿ À ëàÿòü iao Ö ETA ñòàðøàÿ ïîäðóæêà - IA ãàðàæíûõ äâîðíÿæåê

!

Mulan: Êâèíà Àðèíà ÒóçüêàÁîçüêàÑïàñèáî áîëüøîåß ïîìíþ â äåòñòâå ìåíÿ ñîñåäêà Ana âðåìÿ ïðîñèëà, ÷ òîáû ÿ ïîäõîäèëà ê EO êâàðòèðå è çâîíèëà â äâåðü, õîòåëà iao ÷ EOU ñâîþ íåìêó ëàÿòü IA çâîíîê II O IAA eli ÷ AAI IA ïîëó ÷ èëàñü, äåâêà Oae è IA IA Ö AEA ëàÿòü Nae Ö æèâó â Ö àñòíîì salpaajat, IA AAE AIA Kiinnostuksenilmaisuja ê çàáîðó ïîäîéäåò, Ó lly ïåíèå ïðÿì, òîëüêî çëîáíîå Ëàþòü Ana, Io êðîìå IAI Ö ETA)))))) )

Anka: ß Ä ààà, Ãÿÿääõõõõõõüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüî Ýòî, êà ñ ä äòìèèééééééééèééééééééééììòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Â ñâìóååååÿÿÿÿÿÿÿÿ

Koirat purjehtivat täydellisesti, että omistajat vaativat heiltä. Sanoit ja koirat kulkevat sinulle, onnellisesti voittanut hännän, käskenyt: "Lähellä!" Ja uskollinen lemmikki painaa välittömästi jalkasi, kysyi: "Anna tassun!" - Hän vetää hänet välittömästi sinuun. Onko aika meille, omistajat, ymmärtää yksinkertainen koiran kieli? Loppujen lopuksi lemmikki haluaa tulla kuulluksi!

Miksi koira whine?

Tätä ääntä ei ole vaikea ymmärtää: yleensä koira whine, kun jotain tarvitsee häntä. Ehkä hän haluaa syödä, haluaa kävellä tai kulhoon, ei ole juomaa. Paljon harvemmin tämä ääni tarkoittaa, kun koira sattuu jotain.

Miksi koira on kuinka paljon?

Tämä on signaali siitä, että koira on voimakkaasti whining. Tällainen epämiellyttävä tunne johtuu koirista kiristettyyn yksinäisyyteen, terävä ja kova musiikki, howl sireeni tai viileä kana ...

Joten jos et halua ajaa koirasi masennuksessa, tee musiikkia hiljaisemmaksi ja yritä antaa hänelle syytä kaipaamaan omistajaa.

Koska koira on täysin tarttuva ja steyal eläin, niin kuulee, että lemmikki tekee sen, mukaan lukien kuori ja kauha, ovat mahdollisuus ilmaista tunteita ja tunteita sekä siirtää joitakin tietoja muille. Tässä on eläin ja sculit melko loogisista syistä. Jos olet hänen ystävänsä, tätä hurraajaa ei pitäisi jättää huomiotta.

Syyt

Pennuilla, ja suuri, kaikki on melko selkeä ja yksinkertainen. Ne ovat erittäin välttämättömiä huolenpitoa, hyväin ja omistajan, kävelyn, juomisen ja ruoan huomiota. Muussa tapauksessa pentu alkaa puristaa, itkeä tai whine. Mutta kun se alkaa tehdä aikuisen eläimen, se voi olla merkki vakavista syistä. On tarpeen määrittää ongelma sen ratkaisemiseksi.

Terveysongelmat

Jos eläin on sculit, niin sinun ei pidä vihainen ja hermostunut. Sinun tarvitsee vain paljastaa, mistä syystä lemmikki käyttäytyy, eikä sivuuttaa näitä epämiellyttäviä ääniä. Ensin sinun on viitattava eläinlääkäriin. On todennäköistä, että nelijalkainen ystäväsi on terveysongelmia. Luonnollisesti ne eläimet, jotka rakastavat pienestä iästä, eivät ole totta. Kuitenkin koiran odottamaton kukkuu on velvollinen varoittamaan.

Voit itsenäisesti määrittää syyt, jotka aiheuttavat pomppia, mutta tapauksissa on mahdotonta tehdä ilman eläinlääkärin apua. Sinun on annettava anteeksi kaikki mahdolliset vammat. Eläin vastaa varmasti, jos kosketat aluetta, joka sattuu. Jos et ymmärrä tai tiedä, mitä voit tehdä, jos koira on whining, ota sitten yhteyttä eläinlääkäriin. Ja jos syy paljastuu, sinun on siirryttävä hoito, jonka lääkäri nimittää.

Käyttäytymisongelmat

Saattaa olla häiritseviä ja levottomat koirat, jotka kärsivät lisääntyneestä hermostuneesta, niille on ominaista valitettavaa usein pomppia. Nämä käyttäytymisongelmat ovat melko voi pilata eläimen mestareita, koska ne alkavat vino ja kuori, jopa pienellä melulla.

Yksi voi vain muistaa, mikä reaktio tapahtuu yleensä koirilla tervehdys, petardi tai muu pyrotekniikka. Todennäköisesti koira alkaa vino, jos jätät kotiin ja jätät sen yksin pitkään.

Hyväksy, että ei ole kovin mukavaa kuulla haukkumista ja sodan syvyyttä, joka tulee seuraavan asunnon suljettujen ovien takia. Siksi yritä ymmärtää vihamielisesti naapureitasi ja tehdä lemmikkisi käyttäytyä oikein, kun hänen vieressä ei ole ketään.

Tietenkin on enemmän radikaaleja altistumismenetelmiä, mutta niitä olisi sovellettava vain silloin, kun mikään muu ei ole. Esimerkiksi suosittu kaulus "ANLI". Se edustaa jotain parannettua sähkökaulua, joka toimii, kun lemmikki alkaa antaa äänen. Koirat ymmärtävät nopeasti, että kipu liittyy Laware, ja lakkaa melusta. Mutta sähköisen aivokaulun käyttö voi johtaa siihen, että lemmikki ei sovi, kun sen on oltava omistaja.

Toinen radikaali menetelmä on kirurginen interventio. Tällaisen toiminnan aikana lemmikit laukaisevat ääniympäristöt, eikä hän koskaan voi palvella ääntä. Tätä menetelmää ei voida kohdistaa inhimilliselle, mutta tämä on paljon parempi tapa tilanteesta kuin pysyvistä rangaistuksista.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.